Gedichten beschikbaar vanuit Paul 's jonge jaren!  
This site is in the Flemish / Dutch language!
!
Deze web-pagina is Vlaams / Nederlands-talig!

Deze web-pagina is geschreven met het lettertype "Papyrus" Click op naam om dit lettertype te downloaden!
Instuctie: 1. Start 2. Control panel  3.Appearance themes  4. Open "Fonts" 5. Paste Lettertype "Papyrus  6.Sluiten!

Inhoud van de verschillende "Gedichten' web-pagina's

Jouw strijd…(I)
De storm in mijn leven!
Vrede...!
Mijn vijand - mijn vriend! (I)
Jezus mijn Vriend!!
Liefde... (I)
De wijsheid van de Heilige Geest - Hemelse wijsheid!
Bidden  (Auteur onbekend)
De Balk en de splinter!
Verzet!
Terug naar Ministry-Welcome-Site
 (I) [ In de Iteliaanse taal beschikbaar!

 

Jouw strijd…

De wereld is hard
en je gevoelens spelen hierdoor part!
je leven is daardoor hard,
omdat je niet altijd past!

Je wilt vechten en strijden
voor je eigen stand
vol vuur en ijver
maar je bent gestrand!

En met al je eenzaamheid
wil je vluchten in de verte
ver van je moeilijkheid
diep in je pijn en verdriet

Maar ook jouw 'lied'...*1
heeft een trouwe Vriend gehoord!
ook al denk je helemaal van niet
Hij weet hoe het hoort!

Waarom nog zorgen?
Waarom nog zo alleen?
Hij is je Vriend van vandaag & morgen!
Hij laat je nooit alleen!
*2

Ik weet, die Vriend is Jezus!
Ik wil Hem loven...
met heel mijn wezen
en altijd op Zijn 'weg' lopen!
*3

Zoek God en je vindt God en al het goede daarbij! *4                 

Paul van Beek ©    ...December 1980 *5

 

Bijbel referenties…

*1 En hij zeide: Merkt op, geheel Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Josafat! Alzo zegt de HEERE tot ulieden: Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte; want de strijd is niet uwe, maar Gods. ( 2 Kronieken 20:15)
*2 Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten! (Hebreen 13:5b)
*3
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij (Johannes 14:6)
*4
Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet. (Jeremia 33:3)

*5 Tekeningen (3x bloemen Z/W) zijn gemaakt op het originele gedicht!

Het kleed van "ootmoedigheid"!
(Nederigheid)

Nu ook in Vlaams/Nederlands!  Opgewaardeerd op 26 September 2007 op verzoek!
Originele versie is in Engels:
04/10/2005

Mensen die een kleed dragen van ootmoedigheid! Zij hebben een ziel en een hart die puur is! Zij hebben de gehoorzaamheid tot de waarheid, het onderscheidings vermogen om de stem van de Heilige Geest direct te kunnen herkennen! Ootmoedigheid of nederigheid is niet in verband te brengen met 'armoede', maar een gebroken geest, volbrengt doorheen God's manier van werken en kenmerkt als een persoonlijkheid overgegeven aan God! In de ogen van God draagt U juist dan een kleed overdekt met Zijn Goddelijke genade refererend naar een veel hogere vorm van geestelijke autoriteit! Het gaat eveneens boven onze gelimiteerde manier van denken! Daar is een bepaalde groep met God's aangewezen mensen in maar meer buiten de kerkmuren die een hoge prijs hebben betaald! Zij hebben hun visie naar een hogere niveau gebracht! Zij zijn gezonden naar de verloren zielen; naar de kinderen van rebellie onder God's mensen! Zij zijn de ware 'zonen' & 'dochters' van God! (Click op the titel om in de web-pagina te geraken!)

 Korte beschrijving van God's Outreach Ministry Int.

God's Outreach Ministry Int. Inc. is een  wereldwijde non-denominationaal profetische Bediening; gaande met de Profetische Eind-tijd Beweging! Een profetische bediening die uitziet naar de verloren zielen, teruggevallen christenen, de gebrokenen van hart...om hen te brengen in het huis van God en is geroepen om mensen waardig voor de troon van de Hemelse Vader te brengen! Om Hem te aanbidden in en  mét de Geest, met een verbroken en nederig hart.

Paul is een dynamische erkende profeet & evangelist, gezalfd door God, geroepen om Gods boodschap van redding door Jezus Christus naar deze wereld te brengen. Sinds 1997, is Paul's eerste doel, het verspeiden van het Evangelie van Jezus Christus met een Profetische & Evangelistische Bediening. Zijn profetische samenkomsten wijzen zondaars naar redding en diep overtuigend berouw en motiveert Christenen hun authoriteit over de vijand te nemen en het besef te hebben welk hun positie in Yeshua Messiah is. Paul gelooft dat Christen zijn niet alleen iets is, wat je ervaart op een zondag-morgen; het is een dagelijkse relatie met de Heer Jezus Christus! Paul brengt Gods boodschap van hoop en bemoediging voor deze generatie! Een rechtstreekse boodschap dat doordringt in alle denominationale blokkades en het schift overleggingen en gedachten des harten van menselijke hypocrisie, zwakheden, tradities & religie en bereikt het hart van de mens diep!

De "Exodus" van Belgie in 2001; het opbouwen van God's Outreach Ministry Int. Inc.  Het begin van een nieuw seizoen in een ander vreemd land. Met onze levens ingaande in het leiderschap, opgericht alleen uit Gods genade.
God's Outreach Ministry Int.
Inc.  is gevestigd in de USA, Florida, Lakeland.

 Dit is een Vlaams/Nederlandstalige site voor "Gedichten"
van Paul van Beek
@ Copyrights reserved
Gedichten mogen gebruikt worden in Christelijke samenkomsten na aanvraag voor toelating! Gelieve de auteurs rechten te respecteren! Dank U!

Grafische ontwerpen & lay-out's ontworpen door:
Graphic Art Web- Design ©
Paulus van Beek

God's Outreach Ministry Int. Inc. ©
P. O. Box 93404; Lakeland; Florida; 33804-3404; USA ( (863)
660-2444
http://www.godsoutreachministryint.org/  www.Endtimeharvestrevival.org  http://www.prophetoffice.org/ 
 

God's Outreach Ministry Int. Inc. ©