Gedichten beschikbaar vanuit Paul 's jonge jaren!  
This site is in the Flemish / Dutch language!
!
Deze web-pagina is Vlaams / Nederlands-talig!

Deze web-pagina is geschreven met het lettertype "Papyrus" Click op naam om dit lettertype te downloaden!
Instuctie: 1. Start 2. Control panel  3.Appearance themes  4. Open "Fonts" 5. Paste Lettertype "Papyrus  6.Sluiten!

Inhoud van de verschillende "Gedichten' web-pagina's

Jouw strijd(I)
De storm in mijn leven!
Vrede...!
Mijn vijand - mijn vriend! (I)
Jezus mijn Vriend!!
Liefde... (I)
De wijsheid van de Heilige Geest - Hemelse wijsheid!
Bidden  (Auteur onbekend)

De Balk en de splinter!
Verzet!
Terug naar Ministry-Welcome-Site


 (I) [ In de Iteliaanse taal beschikbaar!

De storm in mijn leven…

Het is niet gemakkelijk
om steeds vol te houden
de moed erin te houden
elke keer weer tegenslag!

O Heer geef mij kracht om te overwinnen *1
U heeft het toch beloofd!
Ik wil dan op U vertrouwen

Toch gaan al te vaak mijn tranen
Verdriet Heer, weer verdriet
Waarom alweer die tegenwerking?
Ik ben verontrust Heer!

Zie toe Heer de storm breekt los! *2
de 'zee' wordt woester!
Zie
toch toe Heer ik verdrink ik ben bang!
de tocht is nog zo lang; ik haal het niet!

Ach mijn zoon ben Ik uwer Vader niet?
Kent gij Mij dan niet?
Ik ben toch bij u te alle tijden!
*3
Ik zal U de weg wijzen!
*4

Zie toe Ik kalmeer die storm! *5
Ik maak het water weer rustig!
Ik help u naar de overkant toe!
maar...heb dan wel vertrouwen in Mij!

Leer mij te vertrouwen in U Heer!?
dan komt alles weer goed!
...dank U Heer, voor Uw Boodschap
Uw
liefdesvolle gulle goede Boodschap

Paul van Beek ©    ...25 Mei 1982 

Bijbel referenties…

*1 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus! (1 Korinthiërs 15: 57)
*2 En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood. (Lukas 8:23)
*3 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. (Hebrëen 13:8)
*4 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij (Johannes 14:6)
*5
En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte. (Lukas 8:24)

Originele versie*5*5 Caligrafie is geschreven door de auteur op parier in het originele gedicht van 25 Mei 1982!

Het kleed van "ootmoedigheid"!
(Nederigheid)

Nu ook in Vlaams/Nederlands!  Opgewaardeerd op 26 September 2007 op verzoek!
Originele versie is in Engels:
04/10/2005

Mensen die een kleed dragen van ootmoedigheid! Zij hebben een ziel en een hart die puur is! Zij hebben de gehoorzaamheid tot de waarheid, het onderscheidings vermogen om de stem van de Heilige Geest direct te kunnen herkennen! Ootmoedigheid of nederigheid is niet in verband te brengen met 'armoede', maar een gebroken geest, volbrengt doorheen God's manier van werken en kenmerkt als een persoonlijkheid overgegeven aan God! In de ogen van God draagt U juist dan een kleed overdekt met Zijn Goddelijke genade refererend naar een veel hogere vorm van geestelijke autoriteit! Het gaat eveneens boven onze gelimiteerde manier van denken! Daar is een bepaalde groep met God's aangewezen mensen in maar meer buiten de kerkmuren die een hoge prijs hebben betaald! Zij hebben hun visie naar een hogere niveau gebracht! Zij zijn gezonden naar de verloren zielen; naar de kinderen van rebellie onder God's mensen! Zij zijn de ware 'zonen' & 'dochters' van God! (Click op the titel om in de web-pagina te geraken!)

Korte beschrijving van God's Outreach Ministry Int.

God's Outreach Ministry Int. Inc. is een  wereldwijde non-denominationaal profetische Bediening; gaande met de Profetische Eind-tijd Beweging! Een profetische bediening die uitziet naar de verloren zielen, teruggevallen christenen, de gebrokenen van hart...om hen te brengen in het huis van God en is geroepen om mensen waardig voor de troon van de Hemelse Vader te brengen! Om Hem te aanbidden in en  mét de Geest, met een verbroken en nederig hart.

Paul is een dynamische erkende profeet & evangelist, gezalfd door God, geroepen om Gods boodschap van redding door Jezus Christus naar deze wereld te brengen. Sinds 1997, is Paul's eerste doel, het verspeiden van het Evangelie van Jezus Christus met een Profetische & Evangelistische Bediening. Zijn samenkomsten wijzen zondaars naar redding en diep overtuigend berouw en motiveert Christenen hun authoriteit over de vijand te nemen en het besef te hebben welk hun positie in Yeshua Messiah is. Paul gelooft dat Christen zijn niet alleen iets is, wat je ervaart op een zondag-morgen; het is een dagelijkse relatie met de Heer Jezus Christus! Paul brengt Gods boodschap van hoop en bemoediging voor deze generatie! Een rechtstreekse boodschap dat doordringt in alle denominationale blokkades en het schift overleggingen en gedachten des harten van menselijke hypocrisie, zwakheden, tradities & religie en bereikt het hart van de mens diep!

De "Exodus" van Belgie in 2001; het opbouwen van God's Outreach Ministry Int. Inc.  Het begin van een nieuw seizoen in een ander vreemd land. Met onze levens ingaande in het leiderschap, opgericht alleen uit Gods genade.
God's Outreach Ministry Int.
Inc.  is gevestigd in de USA, Florida, Lakeland.

Dit is een Vlaams/Nederlandstalige site voor "Gedichten"

van Paul van Beek
@ Copyrights reserved
Gedichten mogen gebruikt worden in Christelijke samenkomsten na aanvraag voor toelating! Gelieve de auteurs rechten te respecteren! Dank U!

Grafische ontwerpen & lay-out's ontworpen door:
Graphic Art Web Design
Paulus van Beek
 
God's Outreach Ministry Int. Inc. ©
P. O. Box 93404; Lakeland; Florida; 33804-3404; USA ( (863)
660-2444
Contact us  for information to the Editor/Web-designer/Founder
www.Godsoutreachministryint.org   www.EndTimeHarvestRevival.org  www.Prophetoffice.org 
 


(Shalom)


God's Outreach Ministry Int. Inc. ©